is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n". 2 Yaii dea d omeinlegger A, pachter de Wilde.

Een stuk bouwland, groot 1 gemet 26* roeden, oude tnaat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 3 Van den domeinlegger A, pacliter Polderman.

Een stuk bouwland, groot 1 gemet 81 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 20 van den domeinlegger A, pachter Polderman.

Een stuk bouwland, groot 162 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, na. 22 van den domeinlegger A, pachter Polderman.

Een stuk bouwland, groot 1 gemet 50 roeden, oude maat, in de gemöente St. Maartensdijk, n". 26 van den domeinlegger A, pachter Polderman.

Een stuk weiland, groot 5 gemeten 60 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 4 van den domeinlagger A, pachter de Wilde.

Een stuk weiland, groot 5 gemeten 126 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 8 van den domeinlegger A , pachter de Wilde. - Een Btuk bouwland, groot x gemet 2(}3 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, t.°. 19 van den domeinlegger A, pachter de Wildfe. , Een Etuk bouwland, groot 4 gemeten ] 80 roeden, «vrtde maat, in de gemeente St. Maartensdijk, ti°. 21 van den domeinlegger A, pachter de Wilde.

l^en stuk bouwland, groot 2 gemeten ïry roeden, Cude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 23