is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den domeinlegger A , pachter de Wilde.

Een stnk bouwland, groot 5 gemeten 2o5 roeden , oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 24 van den domeinlegger A, pachter de Wilde.

Een st-ak weiland, groot 1 gemet 160 roeden, oude maat, in de gemeente.St. Maartensdijk, n°. 34 van den domeinlegger A, pachter de Wildé;

Een stuk weiland, groot 1 gemet io4 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 4g van den domeinlegger A, pachter de Wilde.

Een stuk bouwland, groot 8 gemeten 22 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. Sg van den domeinlegger A , pachter de Wilde.

Een stuk bouwland, groot 2 gemeten, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, np. 5 van den domeinlegger A, pachteres wed. de Wilde.

Een stuk bouwland, groot 1 gemet 7 5 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, no. 6 van den domeinlegger A, pachter Hart.

Een stuk weiland, groot 200 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 18, van den domeinlegger A, pachter Iiart.

Een stuk weiland, groot o gemeten 88 roeden. oude maat, in de gemeente Sf. Maartensdijk , no. 53 van den domeinlegge* A , pachter Hart.

Eeh sluk weiland, groot 2 gemeten 45 roeden, ouae maet, in de gemeente St. Maartensdijk , 110. van deu domeinlegger A , pachter Hart.