is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een stuk wei-of hooiland, groot 1 bunder 70 ï°e" den 3i ellen, in de gemeente Kuilenburg, n°. van den domeiulegger A, pachter Stappershoef.

Een dito, groot 1 bunder 70 roeden 5i ellen, lt> de gemeente Kuilenburg, n°. 216 van den domei11' legger A , pachter Sterk.

Een dito, groot 1 bunder 98 roeden 69 ellen, 111 de gemeente Kuilenburg, n°. 217 van den domei11' legger A,. pachter den Hartog.

Een dito, groot 1 bunder 70 roeden 5t ellen, ^ de gemeente Kuilenburg, n°. 2x8 van den domei11 legger A, pachter van Buuren.

Een dito, groot 5 bunders 4o roeden 62 ellen, de gemeente Kuilenburg, n°. 219 van den domei11 legger A , pachter Hoogwaarden.

.Een dito., groot 1 bunder 84 roeden 5o ellen, ''' de gemeente Kuilenburg, n°. 220 van den domei'1 legger ,A, pachter van Eek.

Een dito, groot 1 bunder 70 roeden 01 ellen, ^ de gemeente Kuilenburg, n°. 221 van den domei'' legger A, pachter van Eek.

Een dito bouwland, groot 4 bunders 68 roe^"1 56 ellen, in de gemeente Kuilenhurg, n°. 282 vil' den domeiulegger A, pachter Vermeulen.

Een stuk bouwland , grcot 5 bunders 3 rocde"' 72 ellen, in de gemeente Kuilenburg, n°. 'j'üi den domeinlegger A, pachter den Hartog.