is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een stuk weiland, groot 2 bunders 55 roeden 46 ellen, in de gemeente Acquoy, n°. 546 van den domeinlegger A , pachter van Roode.

ten stuk dito, groot ï bunder 70 roeden. 5i ellen, ia de gemeete Acquoy, n°. ó'47 van den domeinlegger A, pachter van Willige.

Een si uk bouwland, groot 1 bunder 4i roeden 92 ellen, in de gemeente Acquoy, n°. 548 Van den domeinlegger A, pachter de Jong.

Een stuk dito, groot 70 roeden 96 ellen in de gemeente Acquoy , n°. 54g van den domeinlegger A , pachter W. van Son.

Een stuk dito, groot 2 bunders, 12 roeden 38 ellen, in de gemeente Acquoy, n°. 55o van den domeinlegger A, pachter van Leeuwen.

En. voorts alle de domiuiale tienden in de provincie Gelderland.

" ' . ' . C.D 117 ,

IN DE PROVINCIE LIMBURG.

Onder het ressort van het lantoor der registratie en domeinen te St. Truyen.

• ^33 . ■

Een stuk land, groot 1 bunder 56 roeden 9*4 ellen, gelegen in de gemeente Aalst, n°. 1 van den domeinlegger, pachter Eggen.

Een stuk land, groot 02 roeden 69 ellen , gele-