is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

legen in 'le gemeente Gorsmn, n°. 87 Van den domeinlegger , pachter Ouwers.

Een stuk weiland, groot 09 roeden a4 ellen, ° gelegen in de gemeente St. Truijen, n®. 88 van den domeinlegger, pachter Fieltjen.

Een stuk land , groot 87 roeden 19 ellen, gelegen in de gemeente Aalst, n°, 92 van den domeiulegger, pachter Clcreux.

Een stuk land, groot 1 bunder 22 roeden 65 ellen , gelegen in de gemeente Kerkom, n°. g5 van den domeinlegger, pachter Purnal.

Een stuk land, groot 1 bunder 56 roeden g4 ellen , gelegen in de gemeente Kerkom, n°. 94 van den domeinlegger , pachter Ghijsens.

Een stuk land, groot 1 bunder 96 roeden 17 ellen, gelegen ia de gemeente Meelen, n°. 98 van den domeinlegger , pachter Carthuizer.

Een sluk land, groot 52 roeden 5l ellen, gelegen in de gemeente St. Truijen, n°. 99 van den domeinlegger , pachter Radoel.

Een stuk land, groot 54 roeden 88 ellen , gelegen in de gemeente Muijsen, no, 100 van den domeinlegger , pachter van der Rijn.

Een stuk land, groot 74 roeden nellen, gelegen in dc gemeente Voort, n°. 102 van den domeinlegger, pachter van Sclioonbak.

Een stuk land, groot 1 bunder 5o roeden yo