is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die bossehen Val St Damhert en 4o bonriiers, beiden groot 4'55 bunders , gelegen in de gemeenten Seraing , Ramct, Laneuville.

Het bosch Rarrieb pied Vache, groot 199 buujdcrs, gelegen in de gemeente van Ilamet.

Het bosch Ckarit d'Oiseau , groot 005 binders , gelegen in de gemeente van Landitines.

liet boseli Harre, groot 65j bunders, gelegen in de gemeente van Harre.

IN DE TROVINCIE LIMBURG.

Onder het ressort der inspectie van Maestriclit.

Het bosch Herlenrade, groot a5o bunders, gelegen in de gemeenten van Kermpt Slevort enCurange.

Het bosch Everboden, groot 1,078 bunders, gelegen in de gemeenten van Veerle, Testel, Sichem en Tesscnderloo.

Het bosch St Tmij en, groot 5y5 bunders, gelegen in de gemeenten van Brusthem, Coosen, Sepperen, St. Truijea, Gorsum, Weijes, Binderveld en Nieuwkerke.

En zulks onder Verpligting aan de zijde van dsn Staat, tot alle zoodanige vrijwaring, als waartoe ieder alstanddocude van onroerende goederen, onder oneiciisen titel, ten behoeve van den verkrijger, naar de wetten gehouden is.