is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zal ileze resolutie mede in liet staatsblad worden geplaatst en afschrift derzelve worden gezonden aan Onzen genoemden Minister , tot informatie.

He^ Loo den 28sten Augustus 1822.

WILLEM.

Van wege den Koning,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den Vierden September 1822.

De Staatsraad, belast met ile directe der Staafs-Secretqrij.

3. G. PE MEY VAN STREEFKERK