is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die plaatsen en gemeenten van Jc provincie ZuidbraW, waar het Ons, bij „,der 0„Jel,oel>

zoude dat de vlaamsche taal de landtaal is;

Gelet op Ons besluit van den CAorx Ju]ij jj. (sl Wad n°. 17);

V

•Willende aan het voorbehoud bij de ie. § Van art. 6 van Ons gemeld besluit van i5. September 181 q (staatsblad n°. 48) gevolg geven;

Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren: dat, te rekenen met den isten Jamiari l8^ de

iingen van Ons besluit van den i5den September 181a (staatsblad n°. 48) van toepassing zullen zijn op alkde steden en plaatsen in de arrondissementen van LrusseUn Leuven, provincie Zuidbraland, welke, ten gevolge der beschikkingen , vervat in Ons besluit van den Juji 11. (staatsblad n0. ,4

enkel zullen bestaan mt gemeenten , waar het vlaamsch e landtaal ls. — Wordende de hoofden der onderscheidene departementen van algemeen bestuur, 7 zc gelegenheid, in het bijzonder herinnerd aan de bepalingen van art. 7 van Ons meergedacht besluit van i5 September 1819 (staatsblad n". 48), houdende dat geene personen tot bedieningen of posten zullen mogen worden voorgedragen dan de zoodamgen welke de noodige kennis van de landtaal bezitten; dat zij zullen moeten toezien dat, te rekenen van den '■ten Januari 1823, geen der ambtenaren en geëmpiorjeerden Lij de Lureaux die ketfuis yan de landtaal