is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning Der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien het rapport van Onzen Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten, van den 25sten September laatstleden , n°. ios 5

Den Raad van State geboord ;

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Staat voornoemd, van den 6den dezer n°. i65«, zoo mede op het daarbij overgelegd berigt van den Raad van Administratie bij duszelfs Departement, van den i8denOctober laatstleden, u°. i;

(N°. i 7.) BESLUIT van den itden November 1822, houdende goedkeuring van een Reglement op de admodiatie van het Gemaal'

Hebben goedgevonden en verstaan het hiernevens

A