is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT

OP DE ADMODIATIE VAN HET GEMAAL.

Art. i.

Ten platten lande en in zoodanige sleden, welke geacht kannen worden met het platte land gelijk te staan, zal in geheele distrikten , arrondissementen of provinciën, overeenkomstig art. 09 en 4o der wet op het gemaal, van den aden September 1822 (.staatsblad n°. 56), de accijns op het gemaal, bij wege van uitkoop of admodiatie, door de plaatselijke besturen kunnen worden geheven, wanneer zulks ten algemeenen nutte of ten gerij ve der ingezetenen strekken kan, en door Ons wordt noodig bevonden, of, op het verlangen der Provinciale Staten , toegestaan.

De admodiatie is aan eene jaarlrjksche herziening onderworpen; de veranderingen, welke de Provinciale Stateu daarin zouden mogen verlangen, zullen Ons bij derzei ver jaarlijksche vergadering worden voorgedragen.

Wij zullen in den loop der maand October, van ieder jaar, aan de daarbij betrokken Gedeputeerde Staten

kennis geven van Onze bepaling omtrent de admodiatie.

De perceptie der admodiatie zal worden opgedragen aan eenen Rijks Ontvanger.

A 3