is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len onderworpen zgn aan de straffen hij de wet van 2 September 1822 (staatsblad nV36), omtrent den accijns op het gemaal, op huune overtreding bepaald.

Art. 35.

, Geen Lr00cl>_ beschuit of meel van belast graan, zal uit e geadmodieerd hebbende gemeente mogen worden vervoerd naar eene gemeente , alwaar de belasting ij collecte en dus niet bij admodiatie wordt geheven, dan voorzien van gelei- of accijns-biljetten, af te geVen door den ontvanger over de plaats van den inslag.

Alle invoer van brood, beschuit of meel, uit eene geadmodxeerde in eene niet geadaiodieerde gemeente Zal worden beschouwd als invoer van buiten 's lands, en daarop worden toegepast art. 2o5, met de verzachtende bepaling van art. 208, der algemeene wet van den 26<>t«n Augustus 1822.

Art. 56.

Alvorens de vervoer van brood, beschuit of meel van belast graan, uit eene geadmodieerde, naar eene met geadmodieerd hebbende gemeente, vermag te geschieden, zal de accijns moeten worden voldaan aan den ontvanger in de gemeente van den invoer.

Art. 37.

De verhouding tusschen het gevvïgt van het brood,