is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD *

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N\ 43.) BESLUIT van den 2y*t,n November 1822, waarbij wordt gearresteerd het Reglement, aanwijzende den loop der linien van toezigt, welhe, in toepassing der artikelen 162 en '77 van de generale wet van den nS'ttn Augustus 1822 , het vrije van het onvrije territoir af zullen scheiden.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gelet op art. 162 en 177 der wet van den 26sten Augustus 1822 (staatsblad, n°. 53), over de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer, en van de accijnsen;

Op het rapport van Onzen Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten;

Den Raad van State gehoord;

J A