is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sten hoek in eene regte lijn, kruissende de rivier de TVesterschelde over, op het Havenhoofd van het fort Bath', van het gezegde Havenhoofd westwaarts op, weder onmiddellijk langs de boorden van de rivier de W esterschelde tot aan den Noordernol aan den zeedijk van Borsselen ; en van den genoemden Noordernol in eene regte lijn over, op het eiland Walcheren , op den westelijken hoek van den mond der Middelburgsche oude haven bij het kasteel van Rammekens ; zoodanig dat de rivier de Westerschelde van af haren mond opwaarts tot daar alwaar tusschen den uitersten hoek van den zeedijk van den Melopolder en het Havenhoofd van het fort Bath, gezegde regte lijn haar kruist, in het territoir van toezigt komt, en dat daarentegen de wederzijdsche boorden dezer rivier , gerekend aan de zijde van het voormalig Staats - Vlaanderen van af de haven n°. 1. tot aan den uitersten hoek van den zeedijk van den Melopolder, en aan de zijde van het eiland ZuidBeveland, van af den Noordernol aan den zeedijk van Borsselen, tot aan het havenhoofd van het fort Bath, benevens de haventjes Killen hreeken en uitloozingen tot aan dén Zoom der schorren en stranden bij laag water bloot liggende en buiten het territoir van toezigt blijven.

Van gemelden westelijken hoek van den mond der Middelburgsche oude haven langs den Trek dijk tot aan den Kapitalen dijk dier haven ; voorts langs ge-, melden Kapitalen dijk (zoodat gezegde haven buiten

A 5