is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linie opnemende), en wijders, van liet gezegde huis de Heidelarnp , in eene regte lijn, op liet liuis van Wouter van Dillen, staande bij de Olieslagerij van Deurvorst, en gelegen aan den grooten weg van Terborgh naar Doetinchem.

Van gezegd huis, gemelden weg kruissende in eene regte lijn, op de ijzergieterij, Vull-aaas-oord genaamd, staande op de 'Ferborgsche Rieten, tnsscheu de Broerdijhsche Beek , en de rivier de Ouden-IJssel, zoodanig dat deze ijzerfabrijk, met de daartoe beboorende gebouwen, niet in de linie opgenomen wordt.

Vandaar, langs gezegde rivier, den.Ouden-IJssel, noordwaarts op, tot aan het huis de StocLhorst genaamd, bewoond door Wonder Hsm?nelini, ten westen van deze rivier staande, en van dit huis, in eene regte lijn, op dat ter Essend geheeten, bewoond door W. tloogveld,

Van dit huis, in eene regte lijn , kruissende den weg van We hl naar Keppel, op dat de Toll genaamd , bewoond door Berend Hageman, aan gezegden weg gelegen, en van hier in eene regte lijn , op het huis van Hendrik Kraaivanger.

Van daar in eene regte lijn, dwars over het TVehlsche veld, op liet huis bewoond door GerharcL Derksen, staande bij den grooten weg van W-ehl naar Doesburg, in de buurschap genaamd Kleindorp.

Van dit huis, gezegde weg en veld kruissende, op dat bewoond door Deri Wentinh , de Duts gchee. ten, cn van dit huis, in eene regte lijn, op de llooge