is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

compagnie, van daar langs den weg links gelegen van de gvaclit tan gezegde fabrijk, latende de gracht steeds regts tot daar dezelve valt in de Vesdre ; vervolgens weder opwaarts langs den loop dezer rivier tot vlak over de'pachthoeve Hadrimont, behoorende aan de weduwe T/iimus, zoodanig dat geheel Dolliciin Limburg en de stad Limburg, regts blijven liggen.

Van het punt der Vesdre, over de hoeve Hadrimont , in eenen regten hoek dwars over de rivier, en dan regts af in eene regte lijn dwars door een boschje, over het midden van het weiland Bibau genaamd.

Van daar weder onmiddellijk langs den grooten weg van Groe naar V erviers, daar waar dien ook 0|> Limburg aanloopt; langs den gezegden weg van Goe naar Verviers, tot aan de kapel Huloux , latende het geheele dorp Goë, de hoeve Lassaux, en het dorp Fleoremont, links liggen van de kapel Huloux, langs den grooten weg genaamd de oude weg van Spa , loopende door het dorp Suristère, lot aan den molen van Jalhay; van dezen molen, in eene regte lijn , op het dorp Royon-prez ; van het dorp Royonprez, langs den weg loopende door het dorp Autige, naar en tot aan het dorp le Sart; en van dit dorp , langs den weg naar en tot aan dat van Voyaux.

Van daar in eene regte lijn, door de heide, tot daar waar de weg van Slaeelot en die van Malmedy naar Spa zich vereenigen, bij de zoogenaamde