is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bosch van de kapel la Trompette , en dat van Vachet, latende regts afleggen de kapel Vachet, naar en tot aan het dorp St. Leger.

Van daar, latende links den molen Mamet, langs den weg naar sJrlon, dwars over de beek la Claireau, tot aan het dorp Etlie ; van daar langs den weg tot aan het dorp Belmont; van daar langs den regter oever van de beek Leton, tot aan de stad V irton•

Van daar langs den weg van Et alle, tot aan den weg naar La Haye, bij het bosch la Houblonnière en langs dien weg, latende links de hoeve van Arpigny, naar en tot het dorp La Haye.

Van daar langs den weg naar en tot aan het dorp Belle fontaine; van daar langs den weg genaamd de Raivé, tusschen de vijver en de smederijen van dieu naam door, links langs de bosschen van Valansart en Jamoigne, tot aan den weg naar het dorp des Balles, latende links het boschje van Trembloy, kruissende het gehucht Rornpomelle, en het dorp Jamoigne.

Van daar langs de rivier la Semois, tot aan het dorp Moyen; van daar, den loop der rivier volgende tot aan den zaagmolen genaamd Dulial, alwaar men de rivier overkruist bij de waadbare plaats Pierres, en langs het voetpad van denzelfden naam, tot aan den grooten weg van Neufchateau naar Florenville, regt tegen over de zamenloop van den weg der smederijen van Epieux haut.

Van daar tusschen de smederijen en vijver van den-

D 3