is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weg kruist over den weg van Bourlers naar Virelles.

Van daar noordwaarts langs den gezegden groolen Weg van Bourlers naar Virelles, tot aan het dorp Viirelles, vervolgens van dit dorp langs den weg leidende naar Froid Chapelle, langs bij den wegwijzer, en van dit laatste dorp langs den weg die tlïgt voorbij de kapel Gravette genaamd , naar en tot aan het dorp Itenly loopt.

Van daar langs den weg naar Barbanpon, loopende voorbij de kapel van slnne Berleaux, en kruissende liet bosch van Renly , tot aan het dorp Barbanpon ; en vaa dit doTp , langs den weg naar Strée loopende langs de voorplaats (bassecour) van het kasteel, kruissende den grooten weg van Beaumont naar Philippeville , latende het dorp Clermnnt ter regter zijde , en loopende voorbij de kapel van St. Jan, töt aan het dorp Strée.

Van daar, langs den weg van Fontaine Vallemorit, tot aan het gehucht Taguefesse ; van dit gehucht langs den weg, genaamd Chemin du Poleau , tot aan de hofstede van Mercier (behoorende onder de gemeente van Fontaine Vallemorit); en voorts, langs

den weg naar en tot aan het dorp la Buissière, gelegen aan de rivier de Sambre.

Van daar, langs den Ouden weg van la Buissière naar Bergen, loopende voorbij de hofstede genaamd Bawande, alsmede voorbij de kapel de Foi, gelegen ten noordoosten van het dorp Merbesle Chateau, en latende regts het bosch] van Sociau, tot aan de