is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alsdan, regts af, langs een overweg dóór een welland gaande, en de huizen van C. Vergoot, van J. Jjacier en C. van Doorne, regts latende.

Voorts, tot aan den weg die regtstreeks naar de kapel Kesselaersbosch geheeten , gaat , op den weg van Poperinghe naar Crombele.

Van deze kapel, noordwaarts, en regts af, langs den weg van Crombeke, dwars door het boscli, tot aan het dorp, alsdan langs een voetpad, achter de kerk loopende, en over eene kleine brug over de beek Erjscheijile liggende; voorts, het gehucht Stavethoeï: links latende, tot aan den weg van Slavele, langs dezen weg , noordwaarts , tot aan de hoeve van Nootenboom, alsdan langs een voetpad door den boomgaard dezer hoeve, tot den dijk van Eversam gaande.

Verder, langs dezen dijk, noordwaarts, voorbij de Oude-Abdij van Eversam , en dwars over de User, bij eene kleine beek, digt bij deze Abtdij zijnde, vervolgens langs de laan daar tegen over, en K/cos♦ terdreve genaamd, tot aan den zoogenaamdenBeverweg, en ter regterzijde van dien, lot aan den groolen weg van Elsendam naar Furnes.

Alsdan, noordwestwaarts, langs gemelden grootcn Weg, tot aan de brug over de buitengracht der stad Furnes, liggende; voorts, langs deze gracht, westwaarts om de stad heen leidende, tot aan de poort de la Panne, zoodanig dat de sfad Furnes regisys'Barts buiten de eerste linie blijft.