is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het eind van gezegden dijk, iu eene regte lijn # Op het boerenhuis de Stroo Kappe, ook wel Klein SproiTelhorst genaamd, staande bij den weg de Peppelensteeg, en van dit huis , gezegden weg volgende (kruissende den grooten weg van Geesteren op Lochem) op het boerenhuis Wonning genaamd, bewoond door G. Lisman, aan gezegden grooten weg van Geeslerên op Lochem staande.

Van het huis TV onning, in eene regte lijn, op het Tussele rshe/c aan het B eerhor sterke ld.

Van daar over het Beerhorsterveld, langs den westelijken scheidvval op het boerenhuis den Beerhorst.

Vandaar, iu eene regte lijn, kruissende de rivier de Berkel op het huisje genaamd de Slagter of da Slagtershutie.

Van daar, in eene regte lijn, op den zuidoostelijken hoek van het dennenbosch op den Langenschen— berg, genaamd Slootsdennen.

Van daar, in eene regte lijn, op de herberg genaamd den Dollenhoed, staande aan den grooten weg van Borculo op Lochem. •

Van dit huis, langs den buurtweg, welke op hut huis TV iersse , voorbij de boerenhuizen Korterinh, I eesmg, Beltman, de Mol (den zomerweg van Borculo op Zutphen kruissende) en Jïeinsman, Kempken, jlltena , Giesbert en Schoneveld, door het TVierssebroek loopt, iu eene regte lijn, op den ge-1wezen watermolen van het huis de TVierssë geplaatst