is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stapelbroel en llonigerhceg, op het boerenhuis de Luushof loopt, staande aan den Abbinidijk.

Van het gezegde huis dezen dijk volgende, tot daar waar hij de naam van Memelingdijh aanneemt , en dezen volgende, tot aan den grooten weg van Hengelo op Vorden , alsdan , dezen gezegden grooten weg kruissende, in eene regte lijn op de Lanlhorster straat, zijnde den grooten weg van Hengelo naar Zutp7ient over de Voelegatsbrug, in dezen grooten weg over de Vordensche beel, liggende tusscheu de boerenhuizen de Drosterij en het Voelegat.

Van deze brug gezegde Vordensche beek volgende, tot aan de Jiaaische brug, liggende over genoemde beek, in den grooten weg van Baal naar Zutphen.

Van gezegde Baaksche brug, in eene regte lijn kruissende de rivier den IJssel, op den toren van het dorp Brummen, staande bij den weg, welke van dit dorp door de Engelenburgsche laan, en de Brummensche straat op Laag Soeren schiet.

Van het eind van gezegde straat, den weg op Laag Soeren volgende , in eene regte lijn, dwars over het veld, op den waterkorenmolen, van deze plaats, aan den grooten weg van Dieren op Loenen staande.

Van dezen molen, gezegde weg kruissende, in eene regte lijn op het huis Laag Soeren, gelegen bij den weg welke naar den I/nbosch leidt, Schaapslaan genaamd, en verders deze laan volgende, tot aan het eind van dezelve, bij het zoogenaamde Schaddeveld.