is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Louchert, langs den weg naar en tot aan liet dorp NobresSart.

Van daar langs den gemeente-weg tot aan den groeten weg van Luxemburg naar Diriant, tot omtrent i5oo ellen, voorwaarts van het dorp Habay la Aeuce , tegen over de pachthoeve genaamd Bols roncl, links langs het wóud genaamd Fraiches-bois of Nassenbusch, latende regts de smederijen en vijvers van du Chatelet, en de overblijfsels van het kasteel Font d'Oye.

Van daar langs den gezegden groóten weg, welke in de linie blijft, dwars door de gemeenten en gehuchten Habay la Neure, Aulier, Bechème VEglise, Offaing, Hanupré, Neufchateau, Seme7, Verlaine, labasse et haute Mouline, tot aan het dorp 2?ecogne.

Van (Jaar langs den grooten weg, ter lengte van omtrent 600 ellen , tot daar men komt aan den weg naar Ochamps, dwars door het bosch Beany tot aan öcnamps.

Van daar langs den gewonen weg, latende regts den molen Maubeuse, en links den molen Vachciy , tot aan het dorp Auloy.

Van daar, dwars over de beek, genaamd Rez de Cïiaüne tussclien de twee heuveltjes, en latende links het bosch Houmont, naar het dorp Maissin.

Van daar langs den gewonen weg naar hét dorp Le'sse, latende regts het bosch en het dorp Boulet y »n langs de rivier van dien naam door de smederijen van NeuJ Pont eu het dorp Chauty , latende regts