is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorts om de vestingwerken heen , te rekenen van het punt, waarde rivier de stad inloopt, langs de stadsgracht tot aan het punt waar zij de stad weder uitloopt, en alzoo nabij langs de poorten genaamd, die van Mons en van Doornik, latende links liggen de voorstad van Ath, langs dezelfde rivier tot aan cien mond van de kleine beek die van Bourgnies afkomt, en deze beek weder opwaarts tot aan het dorp van dien naam,

Van daar langs den grooten weg die van Ath naar Henaix leidt, latende links de pachthoeve Plctmeciu, tot aan het gehucht Iiecq, daar den grooten weg van Renaix verlatende, langs den weg welke leidt naar het gehucht Lisbotte.

Van dit gehucht, latende links den molen du Morit de Maincault en regts het bosch van den heer Pottes, langs den weg welke voorbij het gehucht du Mant gaat, en een gedeelte van het bosch der voormalige abtdij van Ath doorkruist, tot aan de pachthoeve genaamd lieurtebise, vervolgens lams denzelfden weg tot aan den boom genoemd te Charme a deux jambes.

\ oorts langs de Drève die valt aa;i den weg van Otideghien naar Buissenal, en langs dien weg, over de brug Van het Oude Kasteel tot aan het laatstgenoemde dorp.

Van daar langs den grooten weg op Frasnes, tot aan het vlek van dien naam, latende links den molen *an Augimont, en regts de pachthoeve van Maitt-

G 5