is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeve van Meulemeester, die ter regter zfjde blrjft, voorts, links af, naar het westen, langs den weg naar Spital, en omtrent 5o ellen ter linkerzijde van den molen , wijders, over een pad van Waereghem naar Deerlijk, altijd langs denzelfden weg, tot aan de herberg genaamd la Croix de Bourgogne.

Van hier over den grooten weg van Waereghem naar Kort rijk, en links af, westwaarts langs een publiek gangpad, dat bij het huis Coster, hetwelk links af blijft, op den weg van Waereghem, bij den straatweg van Kor/rijk naar Gent uitkomt, hier noordwaarts over, en voorts links of westwaarts de hoeve van Franpois VermarcJce regts latende , langs een pad gaande naar den straatweg van Kortri/i naar Cent, bij de herberg a TAnge, voorts over dezen straatweg, zuidwestwaarts voorbij gemelde kroeg ó TAnge, en het huis der Kinderen Conincl. Alsdan westwaarts den weg de Lejlant, eerste gedeelte over den weg van Vive St. Eloy naar Desselghem, ter regter zijde der hoeve Charles Devra , bewoond wordende door Pier re Devroux, en langs denzelfden weg bezijden het gehucht Leijkant, tot aan het huis van Pierre de Smet, bewoond wordende door Pierre du Caluwe.

\ ei-volgens regts af, noordwaarts, eener steengroeve , gaande naar de weiden over welke zij- door» middel van eeu pad heen leidt, onmiddellijk op de 9;vervaart van de rivier de Lijs, tegen over de hoeve

G ó