is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lö. Gedurende gelijken tijd van ééne maand , ingaande met den i«ten Januari l825> zulien de beamb_ ten voorschreven, al mede en, in deze onverminderd de bevoegdheid daartoe bij de algemeene en bijzondere wetten toegekend, het regt hebben om de , krachtens het tegenwoordig besluit, aangegeven v voorraad accijns-goederen, te visiteren en peilen in de gebouwen, pakhuizen, fabrijken, trafijken, werkplaatsen, zolders, winkels, kelders en alle andere bergplaatsen der fabrijkanten , trafijkanteu, handel- en nering doende lieden en verdere personen, die dusdanige aangifte hebben verrigt of hadden belmoren te verrigten.

V

19. Weigering of verhindering der in de beide voorgaande artiktlen bepaalde visitatien, peilingen en verificatien , zal gestraft worden volgens art. 02* der algemeene wet van den 26^ Augustus 1822 (staatsblad n°. 33.)

20. De ambtenaren zullen niet alleen voorzien moeten zijn van hunne commissie, maar ook van de aangiften zelve of kopijen of extracten van dien, voor zoo verre die aangiften gedaan zijn.

21. De in peil op te nemen goederen, zullen, voor zoo veel dezelve door de verificatie bij den af- of aanpeil zouden komen te lijden of te deterioyeren, of wel dal de kosten van wegen en meten te