is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voordemaatvan a maatjes 5 voor de wanden 16 bodem. »» » » » het maatje 5 „ „ „ 12 „ »» p » >> het j maatje 5 & 4,, ,, w 8 ,,

8. De middellijnen en de lengte der strijkels tot die maten, hetzij uit gebogen spaan hetzij uit gedraaid hout, behooreniie, zullen zijn van ten minste, als volgt J

Vooi het kwart nederlandsche mudde en daarenboven, middellijn 45 strepen lengte 54 nederl. duim.

Voor ds ao en 1 o kop de middell. 4o strepen lengte 42 nederl. duim.

„ „ 5 a 2 kop „ „ 35 ff „ 02 „ „

" " 1 koP » » 23 »» .» 20 „ „ Tour de onderdeelen ran de kop aa „ ,« »a ,, )(

Creene inhoudsmaten zullen mogen worden gebruikt of in winkels of elders te koop mogen worden aangeboden of in openbare verkoopingen gebragt die niet te voren behoorlijk zijn geijkt geworden.

10. De fabrijkeurs der inhoudsmaten zullen zich eone maand 11a den dag van heden, aan de ijkeis kunnen wenden , ten einde de voornoemde maten te doen verifiëren en ijken.

A 5