is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 9.

Tot het meten en verifiëren der middellgn en hoogte van de aangeboden maten zullen de ijkers niet mogen gebruiken houten ellen of gedeelten van dezelve, maar zij zullen daartoe gebruiken behoorlek tot in strepen verdeelde ijzeren of koperen ellen of gedeelten \an dieu , of wel zoodanige koperen werktuigen of schalen waarop de hoogte en middellijn van iedere maat behoorlijk zijn aangeteekend , als zij tot het meten daarvan het meest dienstig zullen oortleelen, mits die werktuig en of schalen en die ellen of ge-» deelten van ellen eerst behoorlijk geverifieerd en de «landaards met naauwkeurigheid geijkt zijn geworden*

Art. 10.

De ijkloonen worden gesteld als volgt:

Voor de houten maten ,

Voor de mudden 5o cent»

Voor de halve mudden 00 »

Voor de een vierde mudde *. 20 «

Voor den 20 en 10 hop en 5 top, dubbel, eniel en half schepel, ia «