is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per Transport., f 282,700.00

HOOFDSTUK IV. Het Departement van

Justitie - 3,o6o,ooo.oo

« V. Het Departement van Binnenlands che Zaken

en Waterstaat - 817,488.4a

« VI. Het Departement van tien Hervormden en andere Eerediensten,

behalve den Pioomsch-

Kathohjken - 60,000.00

« VII. Het Departement van den Roomsch-Katholtjken Eeredienst.... - 69,91.3.05 « VIII. Het Departement voor het Publieke Onderwijs , de Nationale Nijverheid en de Koloniën - 1,409,998.00

« IX. Het Departement van

Financien - 7,887,723.11

« X. Het Departement van

Marine - 9,100.00

« XI. Het Departement van

Oorlog - 2,289,445.58

Te zamen f 15,886,588.16

A 2