is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

TAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(IN . IVET tot instelling van een

Amortisatie - Syndicaat , en ter regeling van onderscheidene financiële aangelegenheden des Rijks.

Wïj WILLEM, bij de gratie Gods, Kont ing der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut !' doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben: Dat de latere invoering der belastingen, bij de wet van den i2<l<m Juli 1821 (staatsblad n°. 9), vastgesteld, op den dienst van den jare 1822 een te kort zal overlaten, waarin Zal moeten worden voorzien;

Dat moet gezorgd worden voor de middelen ter voldoeniug van zoodanige uitgaven, als ten gevolde van aangegane verbindlemssen ten algemeenen nutte

a.