is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N • 60.} BESLUIT van den 3osten Decemher 1822, houdende inlreliing van het besluit fan 5 Julij 1822 (staatsblad n°. 17)5 en tevens suppressie van eenige vredegeregten in de provincie Zuidbraband.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien de verzoeken aan Ons gedaan door de gemeenten Zittaerd, Lummen, Outgae/'den, N'eer^ Ileijlissem , Op-Hei]lissem, Linsemeau, Beauvecham - Tourmnes, Nodebois , Bamme-Mille , Longueville, Pietrebais, Chapelle St. Laurent, Bossut-Gottechain en Grez Doiceau, in de provincie Zuidbraband, bevorens respectivelijk behoord hebbende tot de kantons Thienen , n°. 2, en Grez, arrondissement Leuven, en bij Ons besluit van den 5dea Julij laatsdeden (staatsblad n". 17), ten gevolge van de suppressie der voorsz. kantons, aan de kantons Geldernal'en en IVavre, arrondissement Nyvel, toegevoegd , strekkende de bedoelde verzoeken om van de laalstgemelde kantons te worden afge-

A