is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de kweekelingen op de kweekscholen bij de groote Rijks hospitalen, wanneer zij in de termen der nationale militie vallen , de vrijstelling van den dienst, overeenkomstig art. 26, der wet van 27 April 1820, verlangen te verkrijgen , daartoe op den bij de wet voorgeschreven voet ztillen behooren overteleggen een certificaat , volgens het model bij dit besluit gevoegd ; zullende, bij gebreke van zoodanig certificaat, de vrijstelling niet mogen worden toegestaan.

Afschriften van dit besluit zullen worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlansche Zaken en Waterstaat , en aan Onzen Commissaris-Generaal van Oorlog, ten einde, elk voor zoo veel hem aangaat, de uitvoering daarvan te verzekeren , als mede aan den Raad van State f tot informatie.

Amsterdan den \§&mJuni 1822.

WILLE M.

Van wege den Koning , 3. G. DE MEY VAN STREEFKERK..

5A