is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dcu . 18. . , uit hoofde van ligchaams—

gebleken, in den dienst bekomen , is ontslagen.

Voor de "koloniale troepen.

Bij^de koloniale troepen is in dienst getreden en als nog bij (het korps, bij hetwelk hij in dienst is en de plaats waar hetzelve zich bevindt,

aan te duiden) als in dienst is, of

bij de koloniale troepen is in dienst getreden

en op den iS.. in de bataille te

of bij) is gesneuveld, 0/ aan zijne in de bataille-

e'e (of bij) bekomene wonden is over

leden te den 18, . of op

(den '3.. te is overleden ; -

of eindelijk op den j8.. , uithoofde

Tan ligcbaams-gebreken , in den dienst bekomen , is ontslagen.

den 18.,.

De Minister voornoemd, < )