is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 2«) BESLUIT van den 1 iderl Februari 1823, bepalende het tijdstip waarop het gebruik der Wisse, omschrevenbi) het besluit van 21 Oclober f8tg {staatsblad n°. ót), algemeen zal worden ingevoerd.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., en*.

Het tijdstip willende bepalen, waarop het gebruik der wissen, omschreven bij Ons besluit van den 21»ten October 1819 (staatsblad n°. 51), algemeen zal worden ingevoerd;

Op het rapport van Onzen Minister van Biunenlandsche Zaken en Waterstaat, van den 2/stea Januarij 1820, P. 4,800, n°. 11, B. Z.;

Den Baad van State gehoord ,