is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nissen of acten, ten laste van personen of goederen in de landen door den Koning van Pruissén aan ons Koningrijk bij liet Weener Traktaat van den 3i»t.o Mei 1815 afgestaan, als mede in die streken, welke Lij liet Kleefsche Traktaat van den ydw October 1816, door Hoogstgedachle Zijne Majesteit, bij ruiling , aan ons Rijk zijn afgestaan, zich in een gelijksoortig'geval bevinden, en mitsdien, eene gelijke aanspraak op de in Ons gedacht besluit voorkomende bepalingen hebben ;

Herzien art. 'te n 7, van Ons besluit van den 17den Juni 1816 (staatsblad n°. 28), houdende bepaling der arrondissementen en kantons, tot wellce de distrikten door den Koning van Pruissén afgestaan, en onlangs in het li ijk ingelijfd, justitieel behooren zullen, mitsgaders art. 2 van

Ons besluit van den 9dea Mei 1817 (staatsblad n°. 21),

waarbij de, door het limiten-traktaat van Kleef aan dit Rijk toegekende streken, ten opzigte der judiciële administratie in verschillende arrondissementen en kantons, ingelijfd worden ;

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie , van den 6<len dezer n°. 57 5

Den Baad van State gehoord,

Hebben besloten en besluiten:

De bepalingen, «rv.t in Ons beslui. T.n 4e» 20SM Februari 1816 (staatsblad n°. l5),W«4e»