is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede' tóepasselgk gemaakt op de bg het Wèenér Traktaat van den 51 sten Mei i8i5, en het Kleefsch» Traktaat van den 7den October 1816, aan dit Rijk afgestane landen,met dien verstande, dat de executoir te verklaren vonnisen en acten voor de vreemde regtbanken en autoriteiten , waaronder die landen hebben behoord , zullen moeten zijn gewezen en verleden, te weten : ten aanzien van de landen bij het Weener Traktaat afgestaan, vóór den ïste Juni 1816, en met betrekking tot de streken bij het Kleefsche Traktaat afgestaan vóór den ïsten Maart 1817.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, het welk ia het staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te Brussel den 2 6sten Februari des jaars 1820, het tiende van Onze regeriDg.

WILLEM.

Van wege den Koning, ï. G. DE IIEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den vierden Maart 1825. De Secretaris van Slaat, J. G. EE MEY VAN STREEFKERK.