is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2 )

Hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, te arresteren den navolgenden titel, welke zal uitmaken een gedeelte van bet Burgerlijk TVetboek voor het Koningrijk der Nederlanden*

TWAALFDE TITEL;

VAN DE ACTEN VAN DEN BURGERLIJKEN STAND.

EERSTE AFDEELTNG.

Van de registers van den burgerlijken eland in het algemeèn.

Art. x. Er bestaan in iedere gemeente registers van geboorte, van huwelijks-aangiften en afkondigingen ; van huwelijken en echtscheidingen, en van overlijden.

Deze registers zullen afzonderlijk worden gehouden door een of meer ambtenaren van den burgerlijken stand, welke daartoe door de plaatselijke besturen en uit hun midden zullen worden benoemd.

2. Van alle registers van den burgerlijken stand, dat der huwelijks-aangiften en afkondigingen alleen uitgezonderd, zal een dubbel worden gehouden.

5. Dc eerste en laatste bladzijde v&n de registers