is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewind over de goederen aan zijne minderjarige kinderen toebehoorende. Deze bepaling is echter niet toepasselijk op zoodanige goederen, welke het zij bij acte onder de levende, het zij bij eene uiterste wilsbeschikking , aan de kinderen zijn geschonken of gemaakt, onder bepaling, dat het bewind daarover aan een. of meerdere daartoe aangestelde bewindvoerders, builen den vader , zal worden opgedragen.

Wanneer zoodanige bewindvoering, om welke reden ook , mogt komen te vervallen , zal het bewind over de bedoelde goederen aan den vader overgaan.

1 x. De vader, als bewindvoerder over de goederen van zijne kinderen, is verantwoordelijk, zoo voor den eigendom als voor de vruchten van zoodanige goederen, waarvan hij het genot niet heeft.

Wat de goederen betreft, waarvan de wet hem het vruchtgenot toekent, is hij alleen verantwoordelijk voor derzelver eigendom.

12. De vader kan over de goederen zijner minderjarige kinderen niet beschikken, dan met inachtneming der regels welke, ten opzigte van het vervreemden van goederen aan minderjarigen toebehoorende , bij den titel over de voogdij zijn voorgeschreven.

10. In al de gevallen, waarin de vader een t-a

A 5