is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

desaelfs huwelijks-ver ceniging met den anderen echtgenoot gesproten, overleden ïijn.

25. De verpligtingen, welke uit de bepalingen der twee voorgaande artikelen voortvloeijen, zijn wederkeerigé

26. Het onderhoud zal worden geregeld, naar evenredigheid der behoeften van den genen , die hetzelve vordert, en het vermogen van den genen, die tot dat onderhoud verpligt isi

27. Wanneer hij, die onderhoud geeft of ontvangt, tot zoodanigen staat geraakt, dat de een hetzelve niet meer kan geven of de ander hetzelve niet meer noodig heeft, het zij geheel of gedeeltelijk, zal de ontheffing of vermindering daarvan kannen gevorderd worden,

28. Wanneer de geen, die tot bet geven van onderhoud verpligt is, bewijst buiten staat te zijn * om het geld, daartoe vereischt, op te brengen, kan de regtbank, na onderzoek van zaken, beVelen dat hg den geen , aan wien hij onderhoud verschuldigd is, bij zich in huis zal nemen en aldaar van het noodige voorzien*

29. Wanneer de vader of moeder aanbiedt, otö het kind, aan wi«n xij onderhoud verschuldigd zijn,