is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 11») WE T van den 2S'ten Maart '823, inhoudende den zestienden titel van het burgerlijk wetboek.

WIJ WILLEM, bij de gratie Gods,

koning der nederlanden, prins

van oranje-nassau, groot-» hertog

VAN Luxemburg, enz., enz., ene.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen , salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens art. i65 van de grondwet « moet « worden ingevoerd een algemeen wetboek van bur« gerlijk regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, {* van de zamenstelling der regterlijke magt en van « de manier van procederen; »

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord , en met gemeen overleg van de Staten-Generaal,

A

XV

liet ■rlijfc oek.