is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadsman kannen verzoeken, met al de gevolgen, welke bij art. 12 van dezen titel zijn vermeld.

Deze regtsvordering zal op dezelfde wijze als de curatele worden voldongen en beoordeeld, en zal de benoeming van den raadsman kunnen worden ingetrokken in bet geval en naar de formen bij art. 26 voorgeschreven.

2q. De opheffing van curatele en de intrekking van den raadsman , zullen openlijk moeten worden bekend gemaakt, op de wijze bij artikel i4 voorgeschreven.

Lasten en bevelen, dat deze in het staatsblad *al worden geïnsereerd en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Brussel, dena8stenMaart des jaars 1 o 2), en van Onze regering het tiende.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den vijftienden April 182^.

Dé Secretaris van Staat, J, G. DE MEY VAK STREEFKERK.