is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ningen en «Ie vervallen renten behoorlijk belegd worden.

De genen, die in het provisionele bezit zijn gesteld, kunnen tot hunne zekerheid vorderen, dat de onroerende goederen door eenen deskundigen, door de arrondissements-regtbank van de plaats waar die goederen gelegen zijn, te benoemen , worden in oogenschiju genomen, en dat derzelver gesteldheid omschreven worde. Het verslag van den deskundigen zal , in tegenwoordigheid van het openbaar ministerie, geregtelijk worden bekrachtigd, en zullen de kosten daarop vallende , uit de goederen van den afwezenden betaald worden.

15. De onroerende goederen van den afwezenden vermogen niet te worden vervreemd, noch bezwaard, vóór de definitive in bezitstelling, ten zij om zwaarwigtige redenen en met goedvinden van de arrondissements-regtbank, na verhoor van het openbaar ministerie, of wel uit krachte van de bepaling van art. 22 van den titel der wettelijke gemeenschap van goederen.

16. Indien gedurende de provisionele in bezitstelling de afwezende terugkeert, of indien bewezen wordt, dat hij nog in leven is, zullen de gevolgen van het vonnis , waarbij de afwezendheid is uitgesproken , ophouden: onverminderd de behoed-