is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25. Zóó lange de afwezende zich niet vertoont, of zijn regt op zijnen naam niet vervolgd wordt, zullen zij, die de erfenis genoten hebben, de vruchten, door hen ter goeder trouw getrokken, behouden.

VIJFDE AFDEELING.

Van de gevolgen der afwezendheid, betrekkelijk het huwelijk, en van het toevoorzigt over de minderjarige kinderen, ingeval van verdwijning van den vader of moeder.

26. Een bij vonnis afwezend verklaarde echtgenoot, wiens mede- echtgenoot een nieuw huwelijk heeft aangegaan, heeft bij uitsluiting het vermogen, om, of zelve, of door eenen gevolmagtigden , voorzien van het bewijs dat hij nog in leven is , de nietigheid van dat huwelijk te vragen.

27. Indien de vader verdwenen is met achterlating van minderjarige kinderen, zal de moeder over die kinderen het toezigt hebben en alle regten van den man uitoefenen, zoowel met betrekking tot hunne opvoeding, als tot de beheering hunner goederen.

28. Indien de echtgenoot, welke verdwenen is, minderjarige kinderen heeft nagelaten uit een vroeger huwelijk gesproten, zal de kantons-regter, met in-