is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

het konin grij k der nedek landen.

(N°. iL) IVet van den 6den April t8a5f houdende wijzigingen en uitbreidingen van de ordonnantie op het regt van patent, van den 21 sten Mei 1819 {staatsblad n°. ^4.)

W IJ WILLE M bij de gratie Gods, koning I)ER NEDERLANDEN, PRiN9 VAN ORANJE-NASSAU, gkoot—hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die dezen zullen zien of hooren lezen, salm' doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat bq de wet van den i2den Juljj l8ai (staatsblad Do.9), houdende ,1e grondslagen van het intevoeren stelsel van s Rijks belastingen en wel bzj art. 2, litt. c, is bepaald , dat in het voorschreven stelsel zal zijn begrepen eene directe belasting op de patenten, die, met a schaffing van het binnenlandsch tonnegeld, cn be-

A