is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het tarief der patenten gequoteerd Jïu. A, zal,

aanvangende met den eersten Januarij 1820, vermin-

derd worden met een derde of zoodanige som als

tot ronding van den maatstaf der klassen, liet naast daarbij zal komen:

Dus zal liet tai'ief litt. A ledragen voor do iste klasse f 18o

sde '< 1J0

5de « . ■ r125

4de « ...

100

5de «

75

Gie « 55

?de « 4o

^ste «

sde « »

loae « lS

11de «

12

12de «

9

lade «

i4de « ^

i5de u. .

a.5o

16de «

1.JO

J7<ïe «

o.oö

A 2