is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t^ti vrijgesteld , zullen van den dag dei' invoering van de tegenwoordige wet mede begrepen worden :

a. De liengstenliouders, en de daarmede gelijk gestelde stierenhouders,

b. Alle wevers van verdere of andere stoffen dan de Lij litt. s. van art> 3. vrijverklaarde linnen en hennepdoek-wevcrs, mits even als deze, niet meer daa twee weefgetouwen aan den gaDg houdende.

5. De blaauw-kuipen der lakenstoffen en andere lerwers•> ónder n°. 5 der eerste afdeeling van tabel ii°<. ï , belast met vier guldens, zullen met het tijdstip als boven slechts aangeslagen worden tegen twee guldens en zestig cents.

De persen der laken- en stoffenpersers onder nQ. 6 Tan dezelfde afdeeling, aangeslagen tot zes guldens, zullen als boven , slechts onderhevig zijn aan een rpgt van vier guldens.

De rollen of cilinders der katoendrukkers, onder n°. 7, daaraanvolgende belast met twaalf guldens , zullen met het in werking komen der tegenwoordige wet, niet meer verschuldigd zijn dan acht guldensi eindelijk de looikuipen der patentpligtigen , opgeteld van n°. 16, tot n°. 20, derzelfde eers<e ifdeeling, sullen , als voren, met vijf en vijftig a honderd en tien centen, per stuk, in plaats, van tot 8

V09X ieder vijftal, worden belast,

A 5.