is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het voorgaand jaar in bezit gehad, blijven aanhouden , om het even in welk gedeelte des jaars liet beroep weder opgevat, of het Vaartuig weder in gebruik gesteld wordt; zullende het later beginnen te varen dan den lstea Januarij, ten deze, riet in aanmerking komen tot vermindering van de regten.

§ XII.

Het bedrijf of het vaartuig later aanvaard wordende dan de drie eerste maanden des jaars, zal liet regt deswege slechts Verschuldigd zijn naar gelang van dat gedeelte dei jaars, hetwelk overblijft, berekend bij vierendeel jaars, en zonder dat een vierendeel jaars zal mogen worden gesplitst.

§ XIII.

Dezelfde regel zal in acht genomen worden bij verhooging van regten ter zake van verandering van bedrijf , vergrooting der vaartuigen , verandering van dezer bestemming of gebruik.

§ XIV.

Het patentregt geregeld zijnde, zal het moeten worden voldaan ten kantore van den ontvanger ttr