is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondenc bewijs van * aangifte cn tot zijne decharge, oj het oude patent worden afgeteekend , of wel , voor zoo veel Lij dit nog niet gehad heeft, een tweede bewijs van aangifie door het gemeentebestuur worden ter hand gesteld, doch in geen geval, dusdanig eerste of tweede bewijs langer van kracht zijn dan de maand Januari] , de reizc huiswaarts uitgezonderd.

§ XVI.

"Op vertooning der kwitantie van het patent-regt of van de verschenen termijnen , zal aan den belanghebbenden het gewone patent-blad worden uitgereikt.

§ XVÏI.

Niet dan in liet geval van het verongelukken der schepen , schuiten en vaartuigen zal het bedrag der nog te verschijnen termijnen van betaling kwijtgescholden of terug gegeven worden.

§ XVIÏÏ.

Eij aldien echter een schip, schuit of vaartuig gesloopt wordt vóór de expiratie der eerste helft des jaars , zal de belasting voor de wederhelft of de laatste r.es maanden des jaars worden afgeschreven of uitgekeerd.