is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ XIX.

Tn beide deze gevallen, dat is, van verongelukken of sloopen , zal het palent worden ingetrokken.

§ XX.

In geval van verkoop of afstand tot liet zelfde gebruik , zal hel patent slechts worden overgeschreven en de aanzuivering der nog overblijvende termijnen , op den zelfden voet en ter zelfder plaatse, doch

met verandering van schatpligtige, blijven voortloopen.

In geval de nieuwe verkrijger , eene andere woonplaats heeft, zal het nog aan te zuiveren, voor de overschrijving van het patent in eenen termijn moeien betaald worden.

Vei koop of afstand tot een hooger belast gebruik, zal aangemerkt worden , ais het eindigen en aanvangen van een bedrijf.

§ XXI.

Ten aanzien van overlijden, zullen art. i4, 2°'- §, en art. 15 der wets' op de patenten, van eene volledige toepassing sijn.

§ xxri.

Het patent, dat ten name van hem , die met het

* 15 4