is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuld op het het bijboek te Brussel, zonder betaling ■van het partij-geld, vastgesteld bij art. 22 van het reglement op de overschrijving, vervat in het Koninklijk besluit van den 22s'en December i8i4 (staatsblad n°. 113), geschieden.

Van den eersten October 1820 af aan , blijven aan dat tarief onderworpen, alle afschrijvingen van het grootboek der nationale werkelijke schuld, te Amsterdam, op het bijboek te Brussel.

Vestiging van het bij boei der nationale werkelijke rente gevende schuld, te Brussel.

Art. 12.

Op den eersten Juli 1823, zal te Brussel gevestigd zijn het bijboek der nationale werkelijke rentgevende schuld, hetwelk met het, te Amsterdam gehouden wordende grootboek der gezegde schuld, een geheel zal uilmaken; het dubbel van dat bijboek, zal te Amsterdam tot behoorlijke controle, door de administratie van het grootboek worden gehouden.

Art. i3.

Van den eersten Juli af aan, is hetzelve bijboek geopend voor alle gewone overschrijvingen van kapitalen van en op hetzelve alsdan ingeschreven, mitsgaders voor overschrijvingen van kapitalen van dat

A 5