is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven kapitalen in het gróotboek der nationale schuld , vervat in het Koninklijk besluit van den 22st« December i8i4 (staatsblad n°. n5).

. Verbandtusschen het bjboek te Brussel en liet grootboek der nationale werkelijke schuld te Amsterdam , met betrekking tot den overgang van nationale uitgestelde tot werkelijke rentegevende schuld, krachtens de telken jare uitgeloot wordende lansbiljetten van de uitgestelde schuld.

Art. 18.

De verificatie van de telken jare uitgeloot wordende kansbiljetten van de uitgestelde schuld , mitsgaders de inlevering van dezelve en de afschrijving van een daarmede gelijk staand kapitaal, om tot werkelijk rentegevende schuld overgebragt te worden , zal op den tegenwoordigen voet te Amsterdam blijven gevestigd, overeenkomstig het daarvan bestaand reglement, vervat in het Koninklijk besluit van den pden Maart 1816 (staatsblad n°. 19).

Art. 19.

Wanneer derhalve de eigenaren van zoodanige uitgelootte kansbiljetten, tijdens de afschrijving van het daarmede overeenstemmend bedrag uitgestelde schuld, om tot werkelijke rentegevende schuld overtegaan, mogtcn verlangen dat voor die werkelijke