is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam, blijft telken jaar geopend , van den eersten Januari tot en met den tienden Juni daaraanvolgende , en van den eersten Juli tot en met den tienden December daaraanvolgende, voor alle af- en overschrijvingen van kapitalen, van en op rekeningen in hetzelve bereids ingeschreven zijnde of in hetzelve geopend wordende.

Art. 22.

Van den eersten Januari tot en met den een en dertigsten Mei daaraanvolgende en van den eersten Juli tot en met den dertigsten November daaraanvolgende, is hetzelve geopend voor alle overschrijvingen Van kapitalen uit hetzelve op het bijboek te Brussel.

Art. 23.

Het bijboek te Brussel gevestigd, wordt telken jare geopend van den eersten Januari tot en met den ■vijftienden Juni daaraanvolgende, en van den eersten Juli tot en met den vijftienden December daaraanvolgende , voor alle af- en overschrijvingen van kapitalen van en op rekening en in hetzelve bereids ingeschre-. Ten zijnde, of in hetzelve geopend wordende.

Art. 24.

Van den eersten Januari tot en met den cen-endertigste» Mei daaraanvolgende, cn van den eersten